zpět

Shromažďování dešťové vody


Podnět k založení iniciativy na zachytávání děšťové vody

harvesting Iniciativa Shromažďování  dešťové vody je zaměřena na zmírnění chudoby a na zajištění spolehlivého zásobování vodou  pro některé z nejodlehlejších venkovských oblastí v Rádžasthánu, které během posledních čtyř let trpěly velkým suchem. Projekt bude využívat tradiční metody zachytávání dešťové vody k zajištění  trvale udržitelného modelu, který lze použít v oblastech postižených suchem po celém světě.

 

 

 Vodní krize v Rádžasthánu

Rádžasthán je pouštní stát v Indii, který zabírá 10 procent zeměpisné rozlohy, ale nachází se v něm pouze jedno procento vodních zdrojů země. V tomto polovyprahlém prostředí hrozí vzácným a nestálým vodním zdrojům časté sucho, rostoucí slanost podzemních vod a klesání vodní hladiny.

harvesting 1a  

Nástin problematiky

Pro řešení závažné vodní krize v pouštním státě Rádžasthán v Indii zahájila mezinárodní  společnost International Sri Deep Madhavananda Ashram  Fellowship iniciativu Shromažďování dešťové vody v poušti. Tato iniciativa bude využívat tradiční  metody zachytávání dešťové vody v kombinaci s využitím povodí  na základě plánů komunit, aby zajistila trvale udržitelný model, využitelný v oblastech postižených suchem po celém světě.

brdo 1cc

 

brdo 1c   brdo 1d

Řešení problematiky shromažďování dešťové vody

Projekt  Shromažďování dešťové vody je venkovský projekt zaměřený na boj proti chudobě a zajištění spolehlivého zásobování vodou pro některé z nejodlehlejších venkovských oblastí Rádžasthánu, které během posledního desetiletí trpěly velkým suchem.

Klíčovým výsledkem projektu bude tvorba globálního partnerství a vytvoření mezinárodního centra k propagaci  využívání dešťové vody v pouštních a polovyprahlých oblastech světa. 

Projekt Shromažďování dešťové vody v poušti byl vytvořen jako reakce na stále rostoucí vodní krizi, které čelí odlehlé venkovské komunity v indickém Rádžasthánu, a na přímé žádosti vesnic postižených nedávnými  čtyřmi roky sucha.

Projekt má za cíl poskytnout celoroční zásobu pitné vody venkovským komunitám v suchem postižených oblastech Rádžasthánu, kde vedoucí partner projektu má dlouhodobé zastoupení a trvalé pracovní vztahy s místními vesnicemi.

harvesting 3a

Pokud by bylo zachyceno pouze 1% nebo 2% deště, který spadne v Indii, stačilo by to k uspokojení poptávky vody pro miliardu lidí na velkorysých 15 litrů na osobu a den.

Saróvár svámího Mádhavánandy (jezero svámího Mádhavánandy)

Během období dešťů je voda shromažďována do velké vodní přehrady.

V zájmu zajištění vody pro projekty v ášramu včetně nemocnice vybudovala společnost velkou vodní nádrž na zachycování odtékající dešťové vody. Jedinečná poloha ášramu na vodním toku znamená, že povodím přehrady prochází velký průtok vody. Přehrada byla postavena v rozmezí tří let. Voda v přehradě je rovněž čištěna a slouží k zásobování pitné vody pro ty vesnice v okolí, které to potřebují.

7 the talab

Efektivní plánování vody pro vesnice – vodní hospodářství pro obce

Efektivní plánování vody pro vesnice je projekt s účastí obcí, původně vyvinutý firmou OzGREEN (Global Environmental Rivers Education Network - Austrálie) v roce 1997 pro Světovou banku. Tato metoda zahrnuje přímou spolupráci s místními vesnicemi a patřičné zaškolení, které místním umožní provést environmentální posouzení jejich vesnice a povodí, a poté vypracovat efektivní plán vody. Ten poskytne vesnici  trvale udržitelné zásobování sladkou vodou, ale také obnoví hygienu místního prostředí.

harvesting  local action

Globální plán

S využitím zkušeností z džadanského regionu rozšíří Mezinárodní společnost Fellowship a její partneři projekt Shromažďování dešťové vody v poušti na šest dalších odlehlých míst zemědělského Rádžasthánu - tam, kde působí její další vzdělávací a výzkumná centra v místních komunitách již po desetiletí. Projekt poskytne místním lidem  pracovní místa, čerstvou vodu na pití a pro zemědělské účely, příležitost vzdělávání pro ženy a děti, snížení znečištění, možnost předcházet nemocem souvisejícím s vodou a celkové zlepšení veřejného zdraví.

smwpc 4

Partneři projektu

Tento projekt  vede mezinárodní společnost Šrí Díp Mádhavánanda Ášram  (International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship) a Australská společnost Jóga v denním životě (Australia Association of Yoga in Daily Life).

6 the talab

Dalšími přispívajícími partnery jsou:

OzGREEN - Global Rivers Environmental Education Network, Austrálie.
Óm Višva Díp Gurukul , Džadan, okres Pali, Indie.
Šrí Dévpurídží ášram, Nové Dillí, Indie.
Šrí Díp ášram, Džajpur, Indie.
Centra Jógy v denním životě v Americe, Rakousku, Chorvatsku, České republice, Německu, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Jugoslávii, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě.

Rádi bychom poděkovali za počáteční informace a podporu následujícím nevládním organizacím, které udělaly obrovskou práci v oblasti využívání dešťové vody:
Centre for Science and Environment (CSE), CECOEDECON,
Fresh Water Action Network (FAN),
Global Rainwater Harvesting Collective,
Global Ecovillage Network (GEN).

 

omashram

Óm ášram

Hlavní budova je postavena ve tvaru starobylého symbolu Óm - .


Číst dál >

hospital

Nemocnice

Lékařská pomoc a podpora v odlehlých oblastech Indie.


Číst dál >

school

Škola

Charitativní škola založená pro chudé vesnické studenty.


Číst dál >

college

Univerzita

Kurzy jógy, naturopatie, starodávných indických věd - astrologie, sanskrtu a véd.


Číst dál >

gaushala

Gósala

Péče o stará a nemocná zvířata bez domova.


Číst dál >

reforestation

Zalesňování

Výsadba stromů, přeměna pouště v zeleň.


Číst dál >

Education for women

Vzdělávání pro ženy

Internátní vzdělávací programy pro ženy.


Číst dál >