zpět

Satsang Jeho Svatosti Višvagurudžího v ÓM ášramu v Džadanu 22. července 2013 při příležitosti gurupúrnimy


Gurupurnima 2013.part

Přečtěte si Višvagurudžího poselství k této události ve formátu PDF a přepis satsangu Jeho Svatosti Višvagurudžího z 22. července 2013 při příležitosti gurupúrnimy  v ÓM ášramu v Džadanu.

 

"Tato guru parampará, naše duchovní posloupnost, není nová, patří do sanátan, jež je věčná a započala se stvořením celého vesmíru ".


Višvagurudží

Gurupúrnimá 22. července 2013

Stejně jako každý rok je v Džadan ášramu gurupúrnimá obrovskou oslavou. Lidé z blízka i z daleka přicházejí do ášramu v hojném počtu, aby obdrželi daršan Višvagurua Svámídžího, jehož požehnání ve všech oživuje duchovní inspiraci. Dnes byla obzvláště významná gurupúrnimá, protože byl v Óm ášramu umístěn džjótir lingam a  svědky této velké události bylo několik tisíc lidí. Jak Šiva lingam sestupoval na místo, byl zasypán růžemi a potvrzením jeho síly byla Svámídžího slova „Kdo sem přijde, dostane se v tomto životě do Šivalóky ."

Ášram po tři dny žil bhadžany, mantrami a čistou radostí oslav. Ve tři hodiny ráno 22. července začal obřad v jagja šala se sanjás díkšou, poté následovala karma sanjás díkša a potom obřad se šňůrkami pro chlapce ze školy. Následně jsme šli do Bhakti ságaru, kde jsme se modlili na počest Holygurudžího a proběhla zde také pada púdža ke Svámídžímu. Všichni naši mezinárodní přátelé, návštěvníci i karmajogíni poté pozdravili Svámídžího a zatímco se zdálo, že je poledne, bylo teprve osm hodin ráno. Tak tento den, plný událostí, pokračoval dále,  byl satsang a zpívalo se. Atmosféra byla naplněna štěstím a vděčností.

P1010380 P1010474 P1010479

P1010500 P1010513 P1010567

P1010608 P1010615 P1010628

P1010630 P1010637 P1010642

 


Princip Gurua

Nic v tomto moderním světě by nemohlo pokračovat, bez principu gurua. Pilot má svého gurua létání, který ho učil jak létat, bez gurua byste se nemohli stát pilotem,  chirurgem či elektrikářem, dokonce byste nemohli ani řídit auto. Pro každou profesi a dovednost potřebujete gurua, odborníka. Jejich úkolem je probudit ve vás znalosti. Co se pak  ve vás probudí je to, že se probudily skryté síly. Guru není osoba, je to princip, který ve vás probouzí znalosti, uvědomění.

Znalosti lze získat ode všech a od všeho. Bhagaván Datatrija se učil od zvířat a drobných stvoření, učil se i od přírody. Jednoho dne pozoroval řeku vlévající se do oceánu a viděl, že všechny hranice mizí. Uvědomil si, že všechny překážky se rozpustí, když se átmá spojí s nekonečnem.

Bhagaván Višnu

První gurupúrnimá nastala, když bhagaván Višnu na sebe vzal podobu Vahaj avatára, obrovského bílého kance. Ten vyzvedl Zemi z oceánu, protože v té době bylo všechno pod vodou. Když se první světlo slunce dotklo země, byla to gurupúrnimá, proto zpíváme Tamasó má džjótir gamajá; Pane, veď mě z temnoty ke světlu. Kéž nám Pán a gurudév poskytnou možnost splynout s věčným světlem.

Védvjása

Druhou definicí gurupúrnimy je narození Védvjásy, který první zapsal védy. Před jejich sepsáním bylo toto poznání odjakživa smruti, to, co bylo řečeno a smriti, naučené nazpaměť a předávané dál. Bhagaván Védvjása byl trikáldarším, tedy znalcem minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Věděl, že v době kalijugy bude lidská paměť ztracena a zaměstnána materialistickými touhami. Bohužel v kalijuze jsou bohem peníze, dříve tomu tak nebylo, každý byl naučen následovat a chápat slova gurua, guruvákja.

Správcem véd je Pán Brahma,  na každém obrázku ho můžete spatřit se čtyřma rukama, v každé z nich drží jednu védu. Jak je nám připomínáno mantrou „ Guru Brahma, guru Višnu, guru dévo Mahéšvará, guru sakšát parambrahmá, tasmajé šrí guruvé namahá“ je to guru, který nás vede za tímto poznáním. Pozdravy šrí gurudévovi, který je ztělesněním véd.

Sádhana

Gurupúrnimá je dnem završení naší sádhany a začátkem nového duchovního roku. Nyní nás gurudév požádá o daň, a  co je daň - více praxe! V den gurupúrnimy je tradicí postit se a poslouchat Gurugítu, modlit se, praktikovat mantru a obvyklou sádhanu. Máte-li práci, jděte klidně do kanceláře a po návratu domů se umyjte, připravte prašád ke společnému sdílení, nebo pokud můžete, jděte do ášramu. Pokud jste sami, nakrmte ptáčky a postarejte se o přírodu. Pokud to váš životní styl dovolí, zakončete svůj den sádhanou.

Sankalpa

Při gurupúrnimě si připomínáme svou úctu a oddanost ke gurudévovi,  přemýšlíme o završení jednoho duchovního roku, dáme si novou sankalpu a  nový rok začíná.

Závěrem

Na konci tohoto života s vámi nepůjde nic materiálního, půjde s vámi jen vaše duchovní sádhana. To, co jste získali díky vaší mantře a následováním guruvákja je vaším největším bohatstvím. Učení o guruově milosti a probuzení vědomí gurua ve vás vás povede k vašemu konečnému cíli a to s vámi zůstane navždy.

Guru není fyzickým tělem, guru je tím poznáním.
V každém srdci je boží světlo, ale úcta tomu srdci, ve kterém On promlouvá, Maháprabhudží řekl, tak jako gurudév mluví ve mně.
Zapomeňme na všechny naše chyby a odevzdejme se Maháprabhudžímu.

hospital

Nemocnice

Lékařská pomoc a podpora v odlehlých oblastech Indie.


Číst dál >

school

Škola

Charitativní škola založená pro chudé vesnické studenty.


Číst dál >

talab

Shromažďování dešťové vody

Dodávka pitné vody pro oblasti postižené suchem.


Číst dál >