zpět

Slavnostní otevření Óm Ašrámu


main image

V nádherný den 19. února 2024 se konala mimořádná událost, otevření Óm Ašrámu, který se nachází v klidné krajině Džadanu, v Rádžastánu v Indii. S okázalou nádherou a vážností se při slavnostním ceremoniálu otevřely dokořán dveře tohoto posvátného svatostánku a předznamenaly tak jeho slavnostní inauguraci.

Této mimořádné události se zúčastnilo odhadem více než sto padesát tisíc hostů z celé Indie a také více než 1 200 velevážených hostů více než 30 národností z celého světa.

Óm Ašrám, architektonický skvost dovedně vybudovaný ve tvaru sanskrtského písmene Óm, představuje důkaz lidského umu, dovednosti a duchovní oddanosti. Korunou tohoto respekt vzbuzujícího projektu je oslnivý chrám Šivy, který svojí nádherou vítá všechny návštěvníky projevující úctu tomuto božstvu.

V zastřešených halách božské budovy se nachází také posvátná hala Samádhi věnovaná ctěnému Hindu Dharm Samrat Paramhans Šrí Svámí Mádhavánandadžímu. Celé místo je prodchnuto hlubokou vážností a duchovní oddaností.

Pod zářným vedením Višvagurudžího a dalších vážených duchovních vůdců se nad shromážděním vznášela aura klidu a duchovního osvícení, které se dotklo každého jednotlivého účastníka, jenž se stal nedílnou součástí této posvátné chvíle.

Slavnosti trvaly deset okouzlujících dnů plných starověkých védských ceremoniálů, strhujících kulturních zážitků a hudebních představení známých zpěváků a tanečníků pocházejících z živého srdce Indie i z Evropy.

Úžasný, dovedně vybudovaný koncertní sál, postavený s puntičkářskou zručností a péčí věnovanou každému detailu, měl kapacitu 3 000 míst na sezení a posloužil jako hlavní místo celého slavnostního ceremoniálu. V jeho posvátných prostorách měli všichni zúčastnění pocit slavnostního prožitku, který zasytil oči i sluch, povznášel duši a posílil ducha.

Pod jemným objetím teplých slunečných paprsků se účastníci ponořili do ducha povznášející recitace Máha Šiva Purány, kterou dovedně přednesl ctihodný Mahamandaléšvar Svámí Čidambaranand Sárasvatídží Máharádž. Když se nad horizontem začal snášet soumrak, ovzduší se naplnilo živými, slavnostními melodiemi tradiční indické hudby, jejíž tóny naplňovaly srdce radostí a nevázaností.

Chvilka opravdového potěšení čekala na návštěvníky při nadpozemském umění Bharátanatyamu, posvátné formy indického tance, kterou půvabně předvedla Bhaktidéví z České republiky. Strhující představení posloužilo jako pronikavá připomínka hluboké vážnosti a obdivu, kterou chovají cvičenci Jógy v denním životě k bohaté paletě indických tradic, které překonávají hranice a kultury svou nadčasovou krásou.

Zářivou atmosféru přátelství a dobré vůle zdůraznilo i poděkování vážených přihlížejících hostů, kteří vyjádřili obdiv účinkujícím na jevišti, jejichž hlasy rezonovaly hlubokou moudrostí a procítěným přednesem. Všichni si uvědomovali důležitost a význam existence Óm Ašrámu, který je symbolem sjednocení lidí na celém světě, podpory spirituality, místem, které pomáhá životu v lásce a míru. Ovzduší v hale bylo hmatatelně naplněno pocitem harmonie a vzájemného respektu lidí z Indie i západních zemí, kteří spolu souzněli a jejich duše se sjednotily na společné cestě k osvícení a porozumění.

Srdcem celého slavnostního otevírání byly posvátné rituály starobylých védských ceremoniálů, pečlivě vedených v posvátných prostorách haly určené pro Jagju. Vedly je učení pandité. Odvíjely se v souladu s časovým harmonogramem uctívaných védských tradicí. Přinesly požehnání a pocit míru, štěstí a prosperity pro všechny bytosti – lidi, zvířata a samotnou podstatu přírody samotné. S každým postupujícím rituálem přicházela božská kosmická energie, která naplňovala Óm Ašrám bezmezným milosrdenstvím.

Osazení šesti třpytivých pozlacených kupolí na špičkách věží v chrámech Óm Ašrámu, bylo doprovázeno rozvinutím ohromné vlajky nesoucí symbol Óm nad chrámem Šivy. Tento ceremoniál slouží jako důležitá připomínka věčného spojení mezi pozemským a božským.

V gestu bezmezné štědrosti a soucitu bylo v průběhu deseti transformativních dní rozdáno mezi návštěvníky ašrámu více než 150 000 porcí vydatného jídla, které vyživovalo nejen těla ale také duše teplem vzájemného přátelství a sdíleného lidství.

Když v desátý den oslav zapadalo slunce za horizont a svými zlatými paprsky zalilo posvátné prostory ašrámu, ovzduší se naplnilo pocitem hluboké důležitosti. V posvátné svatyni Šivova chrámu, jehož krásu podtrhla přítomnost mnoha učených panditů a ctěných duchovních vůdců, započal s plnou vážností a úctou věčný rituál známý jako Prána Pratišta. Vedl jej osvícený Višvagurudží a vážení duchovní vůdci z Indie. Tento rituál naplnil chrám božskou esencí a posvětil jej jako zdroj spirituálního osvícení a symbolické rezonance.

Velice přesné a zároveň jemné položení zvláštních kupolí na všech šest věží Kalaš znamenalo též symbolické gesto dokončení stavby Óm Ašrámu, který představuje vrchol důležité spirituální cesty a harmonického spojení pozemské a nebeské říše.

Mezi vzácnými hosty, jejichž přítomnost podtrhla důležitost celé slavnosti, byli vládní zástupci, jako ministerský předseda Rádžastánu, Šrí Bhadžan Lal Šarma a ctěný Maharádža Marwar z Džodpúru, jeho výsost Gadží Sing Sáhib. Byli zde také vážení představitelé různých oblastí sociálního, kulturního, náboženského a duchovního života. Jejich přítomnost propůjčila celé atmosféře auru velkoleposti a důležitosti, která potvrdila skutečnost, že Óm Ašrám plní roli sjednocující síly překračující hranice zemí a různé víry.

V srdečném závěrečném projevu Višvagurudží zdůraznil vizi vzájemného a bezbřehého porozumění a soucitu a prohlásil Óm Ašrám za posvátné místo pro celé lidstvo. S neochvějnou oddaností vyjádřil svoji vřelou naději, že každá duše, která překročí práh tohoto místa, zde nalezne útěchu a inspiraci a bude odcházet obohacena o dary štěstí, lásky, moudrosti, míru a spokojenosti.

Óm Ašrám má dveře otevřené dokořán pro všechny hledající pravdu a krásu – ať už je sem přivádí touha po věčnosti, nebo architektura indického chrámu, ať nastoupili na cestu duchovní pouti, anebo hledají způsob, jakým by mohli sloužit ostatním. V jeho posvátném objetí jsou vítání všichni jako vzácní hosté, kteří jsou zváni k účasti na transformativní cestě sebepoznání a duchovního probuzení.

Slavnostní otevření Óm Ašrámu bylo vskutku planetární záležitostí, kterou svojí návštěvou poctili oficiální představitelé 30 zemí ze všech kontinentů.

Rádžpurohit Guru přijel projevit úctu Višvagurudžímu:

Post image

Momenty z vdechnutí života Prána Pratišha do Dwardaš Džjotirling:

Post image Post image

Nejdůležitějším oficiálním hostem byl ministerský předseda Rádžastánu Bhadžan Lal Šarmadží. Jeho přítomnost a přítomnost ctěného Višvagurudžího Mahámandaléšvar Paramhas Svámí Mahéšvaránandy znamenala důležitý bod při otevírání ašrámu, který symbolizuje jednotu, mír a duchovní harmonii celosvětového rozsahu.

Post image Post image Post image Post image

Višvagurudží probouzí Nandího Maharádže (posvátného býka):

Post image

Usazení kupolí na Kalaš při zahajovacím ceremoniálu:

Post image

hospital

Nemocnice

Lékařská pomoc a podpora v odlehlých oblastech Indie.


Číst dál >

school

Škola

Charitativní škola založená pro chudé vesnické studenty.


Číst dál >

talab

Shromažďování dešťové vody

Dodávka pitné vody pro oblasti postižené suchem.


Číst dál >