zpět

Zvířecí útulek - Óm šrí Dévéšvar Mahádéva góšala


Pouštní oblast Rádžasthánu je drsným prostředím k životu a současné sucho je zvláště náročné pro dobytek, kterého se vesničané zbavují, protože už si dále nemohou dovolit ho živit.

Gaushala - Animal refuge

Z tohoto důvodu ášram zřídil zvířecí útulek s názvem Óm šrí Dévéšvar Mahádéva góšala, který poskytuje domov a humánní veterinární péči pro stará, nemocná zvířata bez domova.

Pod záštitou Óm ášramu a Óm šrí Dévéšvar Mahádéva góšaly existuje pět góšal (kravínů) pojmenovaných podle místa: Džadan, Gaguda, Kajláš, Bari Khatu a Rupavas góšala, kde je více než 800 krav chráněno před hladem, nemocemi a jistou smrtí na jatkách.

 

čerstvé krmivo pro zvířata                                     telátka narozená v góšale

Gaushala - Animal refuge   Gaushala - Animal refuge

Pokud chcete podporovat tento vznešený cíl, buď jednorázově či ročně, kontaktujte nás prosím na e-mailu info @ omashram.com.

Děkujeme!

Védy

Ochrana krav není novým pojmem. Můžeme najít texty, které popisují speciální hodnotu a symboliku krav. Následující súkta převzatá z Atharva védy popisuje kosmickou podobu vola a krávy.  Jejich kvalita je sattvická – čistá, vyživující, životadárná. Krávy jsou inteligentní a ostražité, přestože svou povahou jsou klidné. Tento krásný hymnus velebí krávy úžasným způsobem. 

Je důležité uvědomit si, že tyto védské verše byly napsány před více než 5000 lety. Dokonce už v té době se lidé snažili chránit krávy tím, že jim přiřadili kosmickou podobu. Můžeme se tedy zamyslet – pokud  tenkrát lidé chránili krávy, nemůžeme tak učinit také dnes? 

अथर्वेद ९ काण्ड-७ सूक्त

(ऋषि: ब्रह्मा । देवता गौ:)

ATHARVĒDA - KĀṆḌA 9 - SŪKTA 7

(ṚṢIḤ BRAHMĀ . DĒVATĀ GAUḤ)

 

Vychvalování ctností krávy

 

Cow showing the gods and goddesses 

 

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्र: शिरो अग्निर्ललाटं यम: कृकाटम् ॥१॥

सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहनु: पृथिव्यधरहनु:॥२॥

विद्युज्जिह्वा मरुतो दंता रेवतीर्ग्रीवा: कृत्तिका स्कन्धा धर्मो वह:॥३॥

विश्वं वायु: स्वर्गो लोक: कृष्णद्रं विधरणी निवेष्य: ॥४॥

prajāpatiśca paramēṣṭhī ca śṛṅgē indraḥ śirō agnirlalāṭam yamaḥ kṛkāṭam ||1||

sōmō rājā mastiṣkō dyauruttarahanuḥ pṛthivyadharahanuḥ ||2||

vidyujjihvā marutō dantā rēvatīrgrīvāḥ kṛttikā skandhā dharmō vahaḥ ||3||

viśvam vāyuḥ svargō lōkaḥ kṛṣṇadram vidharaṇī nivēṣyaḥ ||4||

Pradžápati a Nejvznešenější jsou dvěma rohy; Indra je hlavou; Agni čelem; Jama napojením krku. ||1||

Měsíc je mozkem; obloha horní čelistí; země spodní čelistí. ||2||

Blesk je jazykem; Marutové jsou zuby; Révatí krk; Kṛṭtiká jsou ramena; Slunce kohoutek na koňské šíji. ||3||

Váju je všemi končetinami, nebeský svět je jeho domovem;  Rudra je míchou. ||4||

  Deveshwar-Mahadev-gosala-19

 

श्येन: क्रोडोन्तरिक्षं पाजस्यं बृहस्पति: ककुद् बृहती: कीकसा:॥५॥

देवानां पत्नी: पृष्टय उपसद: पर्शव:॥६॥

मित्रश्च वरुणश्चांसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू॥७॥

इन्द्राणी भसद् वायु: पुच्छं पवमानो बाला:॥८॥

śyēnaḥ krōḍō'ntarikṣam pājasyaṁ bṛhaspatiḥ kakud bṛhatīḥ kīkasāḥ ||5||

dēvānām patnīḥ pṛṣṭaya upasadaḥ parśavaḥ ||6||

mitraśca varuṇaścāṁsau tvaṣṭā cāryamā ca dōṣaṇī mahādēvō bāhū ||7||

indrāṇī bhasad vāyuḥ pucchaṁ pavamānō bālāḥ ||8||

Sokol je hruď; atmosféra břicho; Bṛhaspati hrb; brhatí jsou obratle. ||5||

Manželky Bohů jsou boční kosti; pomocníci žebry. ||6||

Oba, Mitra a Varuṇa, jsou ramena; Tvaštá a Árjaman jsou holeně, Mahádév přední části nohou. ||7||

Indrání jsou hýždě; Váju ocas, pročištění srst. ||8||

  Deveshwar-Mahadev-gosala-23

 

ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमूरू॥९॥

धाता च सविता चाष्ठीवंतौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरस: कुष्ठिका अदिति: शफा:॥१०॥

चेतो हृदयं यकृन्मेधा व्रतं पुरीतत्॥११॥

क्षुत् कुक्षिरिरा वनिष्ठु: पर्वता: प्लाशय:॥१२॥

brahma ca kṣatram ca śrōṇī balamūrū ||9||

dhātā ca savitā cāṣṭhīvantau jaṅghā gandharvā apsarasaḥ kuṣṭhikā aditiḥ śaphāḥ ||10||

cētō hṛdayaṁ yakṛnmēdhā vrataṁ purītat ||11||

kṣut kukṣirirā vaniṣṭhuḥ parvatāḥ plāśayaḥ ||12||

Jak bráhman, tak i kšátrija jsou kyčle, pohání stehna. ||9||

Dhátá a Savitá jsou kolenní klouby; Gandharvové jsou telata; Apsary zadní paznehty; Aditi kopyta. ||10||

Myšlenka je srdce, moudrost jsou játra; obřad vnitřnosti.  ||11||

Hlad je žaludek; jídlo tlusté střevo a hory tenké střevo. ||12||

 Deveshwar-Mahadev-gosala-29

 

क्रोधो वृक्कौ मन्युराण्डौ प्रजा शेप:॥१३॥

नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तना स्तनयित्नुरूध:॥१४॥

विश्वव्यचाश्चर्मौषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम् ॥१५॥

देवजना गुदा मनुष्या आन्‍त्राण्यत्रा उदरम्॥१६॥

krōdhō vṛkkau manyurāṇḍau prajā śēpaḥ ||13||

nadī sūtrī varṣasya pataya stanā stanayitnurūdhaḥ ||14||

viśvavyacāścarmauṣadhayō lōmāni nakṣatrāṇi rūpam ||15||

dēvajanā gudā manuṣyā ān‍trāṇyatrā udaram ||16||

Hněv jsou ledviny, zuřivost varlata; potomstvo plodným údem. ||13||

Řeky jsou lůnem; Pán deště vemenem a hrom prsními bradavkami. ||14||

Všeprostupující šakti je kůže; byliny jsou chlupy; konstelace podobou. ||15||

Božstva jsou konečník; lidé střeva a jakšové žaludek. ||16||

  Deveshwar-Mahadev-gosala15

 

रक्षांसि लोहितमितरजना ऊबध्यम्॥१७॥

अभ्रं पीबो मज्जा निधनम्॥१८॥

अग्निरासनि उत्थितोश्विना॥१९॥

इन्द्र: प्राङ्तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यम:॥२०॥

rakṣā̃si lōhitamitarajanā ūbadhyam ||17||

abhraṁ pībō majjā nidhanam ||18||

agnirāsani utthitō'śvinā ||19||

indraḥ prāṅtiṣṭhan dakṣiṇā tiṣṭhan yamaḥ ||20||

Démoni jsou krví;  ostatní živé bytosti jsou obsahem vnitřností. ||17||

Mračna jsou tukem a smrt je kostní dření. ||18||

Je Agnim když sedí; dvěma Ašviny když stojí. ||19||

Indrou když stojí k východu; Jamou když stojí k jihu. ||20||

  animal refuge 7

 

प्रत्यङ् तिष्ठन् धातोदङ् तिष्ठन् सविता॥२१॥

तृणानि प्राप्त: सोमो राजा॥२२॥

मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्द:॥२३॥

युज्यमानो वैश्वदेवो युक्त: प्रजापतिर्विमुक्त: सर्वम्॥२४॥

एतद् वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्॥२५॥

उपैनं विश्वरूपा: सर्वरूपा: पशवस्तिष्ठन्‍ति य एवं वेद॥२६॥

pratyaṅ tiṣṭhan dhātōdaṅ tiṣṭhan savitā ||21||

tṛṇāni prāptaḥ sōmō rājā ||22||

mitra īkṣamāṇa āvṛtta ānandaḥ ||23||

yujyamānō vaiśvadēvō yuktaḥ prajāpatirvimuktaḥ sarvam ||24||

ētad vai viśvarūpam sarvarūpam gōrūpam ||25||

upainaṁ viśvarūpāḥ sarvarūpāḥ paśavastiṣṭhan‍ti ya ēvaṁ vēda ||26||

Dhátá když stojí k západu; Savitá když stojí k severu. ||21||

Když se pase, je Pánem konstelací; králem Sómou.||22||

Bohem Mitrou když se dívá; blažeností když se odvrací. ||23||

Zapřažen do pluhu nebo vozíku patří všem božstvům; zapřažen je Pradžápatím, a na svobodě se může stát čímkoli. ||24||

To je kosmická podoba všech, všeho, a je to také podoba krávy. ||25||

Ten, kdo opravdu zná tuto podobu všeho, všechny druhy zvířat (skotu) k němu přicházejí.||26||

  Deveshwar-Mahadev-gosala-31

omashram

Óm ášram

Hlavní budova je postavena ve tvaru starobylého symbolu Óm - .


Číst dál >

hospital

Nemocnice

Lékařská pomoc a podpora v odlehlých oblastech Indie.


Číst dál >

school

Škola

Charitativní škola založená pro chudé vesnické studenty.


Číst dál >

college

Univerzita

Kurzy jógy, naturopatie, starodávných indických věd - astrologie, sanskrtu a véd.


Číst dál >

talab

Shromažďování dešťové vody

Celoroční dodávka pitné vody.


Číst dál >

reforestation

Zalesňování

Výsadba stromů, přeměna pouště v zeleň.


Číst dál >

Education for women

Vzdělávání pro ženy

Internátní vzdělávací programy pro ženy.


Číst dál >