zpět

Podmínky užití


 

Óm Višva Díp Gurukul Svámí Mahéšvaránanda ášram, vzdělávací a výzkumné středisko
(běžně nazývané jako “Óm ášram”) se nachází pod záštitou Sri Devpuriji Ashram 
Trust a International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship.

Webové stránky jsou spravovány institucí

Sri Devpuriji Ashram Trust
Ridge Castle, 5. patro, Sri Devpuriji Ashram Road, Mehrauli New Delhi - 110030
Telefon: +91-11-2664 1770
Fax: +91-11-2664 5306
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

a

International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship (registrační číslo 802293218)
Yoga in Daily Life® - International
Schikanedergasse 12/13
A-1040 Vídeň, Rakousko
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Podmínky užití

Úvod

Následující text obsahuje všeobecné informace ohledně právního charakteru webových stránek www.omashram.cz (dále jen „webové stránky") společnosti Český svaz Jóga v denním životě (dále jen „Společnost") a zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči Společnosti při přístupu na webové stránky Společnosti a používání informací zde obsažených. Čtěte, prosím, tyto informace se zvýšenou pozorností.

Autorská práva

Materiály zobrazené či uvedené na webových stránkách Společnosti mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódu a obecného vzhledu webových stránek Společnosti jsou předmětem autorských práv Společnosti. Veškerá práva jsou vyhrazena, pokud není konkrétně uvedeno jinak.
Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do webových stránek Společnosti nebo jejich nepovoleným užitím či jejich jednotlivých složek, může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.

Práva k nehmotným statkům

Společnost a další fyzické a právnické osoby jsou majitelé registrovaných ochranných známek, patentů či dalších oprávnění v oblasti průmyslových práv nebo jiných práv k nehmotným statkům, které jsou prezentovány na webových stránkách Společnosti. Jejich nepovolené užití, zásah do jejich textu či grafického vyobrazení či jiné neoprávněné nakládání s nimi včetně jejich napodobení, může vést k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže či v oblasti práv k nehmotným statkům.

Omezení odpovědností

Nic, co je na stránkách Společnosti uvedeno, nesmí být považováno jako podávání rad, návodů nebo doporučení a na nic, co je obsahem webových stránek Společnosti, nemá být pohlíženo jako na základ pro jakékoliv rozhodnutí nebo činnost. Je velmi důležité spoléhat na odbornou pomoc a rady lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví v souvislosti s péčí o zdraví, a to v závislosti na konkrétní situaci. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost a úplnost nebo za užití nebo využití informací, které jsou na webových stránkách Společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací na webových stránkách Společnosti uvedených do souladu se skutečností v čase.
Webové stránky Společnosti, jejich obsah, a jakékoli služby na nich nabízené či uvedené jsou poskytovány tak jak jsou a jak jsou k dispozici. Společnost ani její zaměstnanci či zástupci neodpovídají za náhradu škody vzniklé na základě či v souvislosti mimo jiné s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití webových stránek Společnosti, jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na webových stránkách Společnosti objeví či vzniknou na základě služeb poskytovaných na webových stránkách Společnosti, prodlení, chyba či výpadek v provozu webových stránek Společnosti či služeb nabízených na webových stránkách Společnosti či jejich prostřednictvím. Toto komplexní omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh.

Informace

Údaje na webových stránkách Společnosti mají pouze informační charakter a Společnost umisťuje na tyto webové stránky nejaktuálnější informace. Přesto upozorňujeme návštěvníky webových stránek Společnosti, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace informací.
Společnost vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na webových stránkách Společnosti publikovaných, přesto ale může dojít k technickým nepřesnostem či typografickým chybám. Společnost vynaloží veškeré úsilí, aby tyto byly po svém zjištění a podle možností Společnosti opraveny.
Společnost může kdykoli upravit jakýkoli materiál na webových stránkách Společnosti, a to i bez upozornění. Modifikace těchto Uživatelských podmínek vstoupí v platnost neprodleně po zveřejnění.

Ochrana osobních údajů z webových stránek Společnosti

Společnost respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Společnost shromažďuje pouze ty osobně určitelné údaje - informace (jako např. jméno, adresa či e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Společnost a její obchodní partneři tyto údaje využijí pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Společnost příležitostně může uvedené informace použít k tomu, aby se s Vámi spojila či k dokonalejšímu zjištění Vašich potřeb a následnému zlepšení produktů a služeb Společnosti.
Společnost vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak. Společnost a/nebo její důvěryhodný obchodní partner může osobní informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách Společnosti. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.
Webové stránky Společnosti využívají soubory cookie, aby webové stránky Společnosti byly přizpůsobeny Vašim potřebám. Cookie je textový soubor, který server uloží na Váš pevný disk. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webových stránkách Společnosti či umožňuje přesnější analýzu jejich využití. Webové stránky Společnosti a server, na kterém jsou provozovány mohou kupříkladu vytvořit soubor cookie, který Vám zabrání v opakovaném zadávání hesla během jediné návštěvy některého z našich webových serverů. Bez ohledu na způsob použití nebudou soubory cookie shromažďovat osobně určitelné informace. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory buď přijímal nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které webové stránky Společnosti obsahují.
Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a názory, nejsou považovány za informace důvěrného charakteru a Společnost je oprávněna je používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči Společnosti za účelem zlepšení činnosti Společnosti.
Webové stránky Společnosti mohou v zájmu návštěvníků obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany soukromých údajů - informací popsané na webových stránkách Společnosti nemusí být na jiných webových stránkách platné. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních webových stránek.

Odkazy na jiné webové stránky a odpovědnost Společnosti

Webové stránky Společnosti mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, které nejsou součástí Společnosti a jejích webových stránek. Společnost neodpovídá za obsah těchto webových stránek a neodpovídá za případné škody a újmy vzniklé na základě přístupu k těmto webovým stránkám včetně mimo jiné odpovědnosti vzniklé na základě jakýchkoli obvinění, že obsah poskytnutý některou takovou třetí stranou porušuje zákony či práva jakékoli další osoby či subjektu.

Odkazy jsou uváděny pouze z důvodu komplexnosti informací poskytovaných uživatelům webových stránek Společnosti.
Chcete-li použít odkaz na webové stránky Společnosti, můžete se odkázat pouze na jejich úvodní domovskou stránku (home page). Odkaz na jiné strany webových stránek Společnosti lze použít pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. Vložit webové stránky Společnosti do rámce jiných webových stránek, které nejsou součástí Společnosti a/nebo skupiny osob, k nimž Společnost z právního a/nebo faktického titulu patří, je zakázáno. Rovněž tak je zakázáno za jakýchkoliv okolností použít webové stránky Společnosti nebo některou e-mailovou adresu, či faxové číslo k zasílání důvěrných či ze zákona utajovaných informací, a vůbec informací, jejichž režim zveřejňování je jakýmkoliv způsobem omezen.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv pochybnosti nebo otázky týkající se činnosti Společnosti nebo problémy s webovými stránkami Společnosti, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese dotazy(zavináč)joga.cz.