zpět

Otevření kovidového karanténního centra v nemocnici v Džadan ášramu


Višvaguru Mahámandaléšvar Parmhans Svámí Mahéšvaránanda otevírá v době kovidové krize karanténní centrum v nemocnici v Džadanu.

Karanténní centrum bylo otevřeno na pozemcích rakouské nemocnice Šrí Svámí Mádhavananda v ášramu v Džadanu a bylo dáno k užívání indické vládě.

Bolnica2 Bolnica1

Svámí Mahéšvaránanda otevírá kovidové centrum

 Dainik Navjyoti

Svámí Mahéšvaránanda otevřel kovidové centrum v Džadanu. Této příležitosti se zúčastnili představitelé místní samosprávy. Kovidové centrum se nachází ve Višvagurukulu rakouské nemocnice v ášramu v Džadanu. V centru se vyšetřují pacienti s prvotními příznaky onemocnění a poté jsou přijímáni na oddělení. Lékařská péče je dostupná pro pacienty ILI a ty, jejichž úroveň okysličení organismu je 88 %. V centru je k dispozici 17 kyslíkových přístrojů a další vybavení se postupně zajišťuje. Je zde také rentgenové oddělení a pro lepší péči o všechny kovidové pacienty jsou připraveny balíčky léků.

V Džadanu bylo slavnostně otevřeno karanténní kovidové centrum

Pali Patrika

„Modlíme se k Bohu, aby se všichni nakažení lidé uzdravili a mohli se vrátit do svých domovů.“ Svámí Mahéšvaránanda

Patrika News Network
Marwar Junction @ Patrika

Po slavnostní púdže, kterou vedl Svámí Mahéšvaránanda, zahájilo svoji činnost kovidové karanténní centrum v nemocnici Paramhans Svámi Mádhavanand v gurukulu v ášramu Višvadíp v Džadanu. Při této příležitosti Svámí Mahéšvaránanda řekl, že korona se šíří velmi rychle. Proto bylo důležité otevřít karanténní centrum, což se povedlo. V centru jsou dostupné nejmodernější přístroje a další zařízení, která pomáhají pacientům potřebujícím lékařskou péči. Svámí Mahéšvaránanda dodal, že se modlí k Bohu, aby se pacienti, kteří do centra přijdou, brzy vyléčili a mohli se vrátit domů. Dr. N.S. Yadav, vedoucí lékařského týmu, sdělil, že pro práci v centru byli vyčleněni tři lékaři a pomocný personál. Příležitosti otevření centra se zúčastnili pan Virendra Singh, Kušvir Singh Jojava, MLA; Mangla Ram Devasi, vedoucí administrativního centra; Om Amrit Prajapat, Tehsildar; Kishan Sing Rathore z rozvojového centra; Dr Ruparam Sirvi a mnoho dalších.

Pradhan zajišťuje potraviny

V karanténním centru v ášramu v Džadanu je všem pacientům a personálu poskytováno jídlo, které bylo předáno Mangala Ram Devasi, vedoucímu administrativního oddělení oblasti Pali.

Do karanténního centra byly dodány kyslíkové přístroje

Patrika

Lůžka a přístroje v kovidovém karanténním centru v oblasti Višvadíp Gurukul Ášramu v Džadanu, v oblasti Marwar.

Marwar Junction @ Patrika

Do karanténního centra v rakouské nemocnici Paramhans Svámí Madhawananda v gurukulu ášramu Višvadíp v Džadanu bylo doručeno nemocniční zařízení, které je připraveno k použití. Om Amrit Prajapat, Thsildar řekl, že v centru je k dispozici 26 lůžek. V úterý bylo instalováno 17 kyslíkových přístrojů, které doplnily dříve instalovaných 9 přístrojů. V úterý (11.5.2021) provedli kontrolu pracovníci místní samosprávy pan Virendra Singh; MLA Kushvir Singh Jojavr; vedoucí administrativního oddělení Mangla Ram Devasi; Naib Thsilda Om Amrit Prajapat; vedoucí lékařský důstojník dr. N.S. Yadav; vedoucí rozvoje Kishan Sing Rathore a další. Byli zde přítomni také Sarpanch Punam Devi Dayma, dr. Ruparam Sirvi, Svámí Premanand, Govind Malviya a Nemaram Devasi.

Nejdůležitější je služba lidstvu - Mahéšvaránanda

Marwar Junction @ Patrika

Patrika1

Služba lidstvu je nejdůležitější. Lidé by měli být vždy připraveni sloužit ostatním. Svámí Mahéšvaránanda pronesl tato slova ve Višvadíp gurukulu ášramu v Džadanu. Zdůraznil, že člověk by měl prožít svůj lidský život pomocí jiným v souladu se svými schopnostmi. Tomu, kdo věnuje svůj život humanitární službě, se vždy vyhýbají špatné okolnosti. Pomoc lidem je jeho osudem. Svámí Mahéšvaránanda dodal, že celý ášram a nemocnice Paramhans Svámí Mádavánandy byla vybudována právě za tímto účelem. V současné době se nemocnice bude používat také jako karanténní centrum.

Příležitosti slavnostního otevření centra se zúčastnili člen parlamentu P.P. Chaudry a vedoucí administrativního oddělení Mangla Ram Devasi. Přítomen byl také Svámí Premanand Purí a další činitelé.

hospital

Nemocnice

Lékařská pomoc a podpora v odlehlých oblastech Indie.


Číst dál >

school

Škola

Charitativní škola založená pro chudé vesnické studenty.


Číst dál >

talab

Shromažďování dešťové vody

Dodávka pitné vody pro oblasti postižené suchem.


Číst dál >